Foto DES Oss.jpg MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG Vrijwilligers oproep 2024 mei.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Concept indelingen jeugdteams 2024-2025 gepubliceerd

Nieuws afbeelding 11-6
De Commissie Teamindelingen heeft op dinsdag 11 juni 2024 voor de jongste jeugd en de junioren het concept van  "Voorlopige Teamindelingen seizoen 2024-2025" gepubliceerd. Door een technisch probleem lukt dat nog niet in de DES App. De indelingen zijn daarom terug te vinden via de inlog op de website (reden AVG). 

Ga naar www.hockeydes.nl en kies rechtsboven de menu-optie inloggen. Kies in het inloggedeelte vervolgens Club >  Documenten >  Indelingen concept 2024-2025. Hier vind je PDF-bestanden met het concept van de indelingen van volgend seizoen. 
Om in te kunnen loggen heb je je lidnummer en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens zijn hetzelfde als voor de DES App. Mocht je onverhoopt je gegevens kwijt zijn, stuur dan een e-mail aan [email protected]. Binnen 48 uur heb je dan je nieuwe inloggegevens in je mailbox.

Uitgangspunt voor de indelingen zijn de diverse richtlijnen die we binnen DES kennen. In deze richtlijnen staan beschreven, welke regels en afspraken er binnen DES gelden. Je kunt deze richtlijnen ook terugvinden achter de login van onze website. Nieuw komend seizoen is dat de KNHB gekozen heeft om in de categorie O12 in 9- of in 11-tallen gaan spelen. Dit is herkenbaar aan de naamgeving van de meisjesteams door de toevoeging van (9) of (11).

Beide commissies danken alle coaches en trainers, die hebben meegeholpen om de commissies informatie te geven over teams en spelers. Het was ook dit jaar weer een flinke puzzel, maar we denken dat we op basis van alle informatie elk speler in het juiste team hebben kunnen plaatsen. We realiseren ons ook, dat we wellicht niet iedereen volledig tevreden zullen stellen. We rekenen op jullie begrip voor de gemaakte keuzes. Daarnaast maken we een voorbehoud voor de spelers, waarvoor we een dispensatie aan moeten vragen bij de KNHB. 

De gepubliceerde indelingen hebben de status "Voorlopig", want ondanks alle zorgvuldigheid, zou het toch zo kunnen zijn, dat de commissie wellicht iets over het hoofd heeft gezien. Mocht dat het geval zijn en heb je zwaarwegende argumenten, die volgens jou om een andere indeling vragen, dan bestaat er een bezwaarprocedure. Je hebt de mogelijkheid om tot uiterlijk dinsdag 18 juni 2024 formeel bezwaar aan te tekenen. Je doet dit door een mail te sturen aan [email protected]

Leg in deze mail uit wie je bent, in welk team jij of je kind is ingedeeld en welke argumenten er volgens jou zijn, om toch in een ander team ingedeeld te moeten worden. De commissie zal (indien nodig in overleg met het bestuur) je bezwaar vervolgens beoordelen en een bindende uitspraak doen. Je krijgt hierover persoonlijk bericht. Na het sluiten van de bezwaarprocedure krijgen de teamindelingen de status "Definitief". We verwachten de definitieve indelingen op dinsdag 2 juli 2024 in de DES App te kunnen publiceren. 

LET OP! Bewaren via telefoon of Whatsapp nemen we niet in behandeling, om iedereen op een gelijke manier de kans te geven hun bezwaar onder de aandacht te brengen.

De indelingen van de seniorenteams volgen ook uiterlijk 2 juli 2024.