Foto DES Oss.jpg MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG Vrijwilligers oproep 2024 mei.jpg waterveld overzicht2.jpg

Teamindelingen (jeugd)

 


 

Taken en verantwoordelijkheden Commissie Teamindelingen (jeugd)

De Commissie Teamindelingen (CT) heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.

1. Indelen van alle jeugdteams

De CT maakt de indelingen van alle jeugdteams (V) en mini's (M/V) voor de veldcompetities. Afspraken, verwachtingen en manier van werken zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze documenten zijn terug op de website door in te loggen op je persoonlijke omgeving. Ga op de site naar >inloggen > club > documenten.

De CT staat sinds het seizoen 2019/2020 onder voorzitterschap van John van den Akker. De lijncoördinatoren die hem dit seizoen ondersteunen zijn Luuk Groot en Theo de Kievit voor de A-jeugd, Anne-Céline Heijnneman en Miranda Lamers voor de B-jeugd, Gerben van Dijk en Jan Wolsing voor de C-jeugd, Jan Schilders en John van den Akker voor de D-jeugd, Lonneke Hertogh en Jan Schilders voor de E/F-jeugd. Maarten van de Laarschot en John van den Akker overleggen met de betreffende lijncoördinatoren omtrent de selectieteams (V) per leeftijdscategorie. De jeugdteams (M) worden door Sylvia Kleyne en Chantal van Woensel in de Commissie Jongens bepaald.

2. Aanstellen coaches

Alle jeugdteams hebben coaches, die het team gedurende het seizoen begeleiden. Per team zijn er maximaal 2 coaches, die het aanspreekpunt voor de vereniging zijn. Als ouders overeenkomen om roulerend te coachen, is dat op zich geen probleem zolang er maar maximaal  2 coaches per team het aanspreekpunt zijn. Selectieteams en opleidingsteams kunnen in overleg met de CT ook nog een manager benoemen. 

Interesse om te coachen? Meld je bij de CT via een bericht aan [email protected]

3. Spelers beoordelen

Als club willen wij alle spelers op het voor hen beste niveau laten spelen, zodat iedereen plezier heeft én houdt bij onze club. Om de ontwikkeling van alle spelers goed te kunnen volgen, werkt de club met een beoordelingssysteem. De CT organiseert deze beoordelingen. De CT vraagt alle coaches en trainers om de spelers in hun team op een aantal aspecten te beoordelen. We vragen coaches om dit 2x per jaar doen (herfst, lente). Wij kunnen met deze beoordelingen als CT een goede inschatting maken in welke teams iedereen volgend seizoen het beste zou kunnen gaan spelen. Speelt iemand met veel plezier lekker mee in een breedteteam, of steken er spelers bovenuit die misschien wel een plek verdienen in een selectieteam?

Tevens vinden er in april/mei van het betreffende seizoen gesprekken plaats door de lijncoördinatoren met de coaches per team, om zo de input van de coaches goed mee te laten wegen in de teamsamenstelling voor het aankomende seizoen.

De Richtlijn Beoordelen is terug te vinden op de website door in te loggen op je persoonlijke omgeving. Ga op de site naar >inloggen > club > documenten.